Elproduktion

I Sverige produceras el i vattenkraftverk, kärnkraftverk, kraftvärmeverk, industriellt mottryck, vindkraftverk, oljekondenskraftverk samt gasturbiner. Vid behov eller överskott importeras respektive exporteras el från grannländerna Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Polen.