Planekonomi

Ett system där fördelningen av resurser styrs via centrala myndighetsbeslut istället för genom marknadens prisbildning.