Energibalans

Avser balansen mellan hur mycket ett land producerar och tillför sitt energisystem och vad landet förbrukar.