Social dumping

Att flytta produktion till länder med svaga regleringar gällande miljö- och arbetsskydd.