Taxerad förvärvsinkomst

Taxerad förvärvsinkomst är den sammanlagda inkomsten av tjänst och näringsverksamhet minus allmänna avdrag.