Friskola

En skola som drivs i privat regi, snarare än offentlig. Finansierar med offentliga medel via en skolpeng, och tar inte ut avgifter av eleverna.