Hausse

Kraftig ökning på aktiemarknaden, på grund av snabbt stigande aktiekurser.