Miljökonventioner

Ett avtal mellan två eller flera länder för att utveckla miljösamarbetet och den internationella miljörätten. Det kan vara ett avtal som gäller både globalt eller regionalt. Sverige har anslutit sig till ett fyrtiotal internationella miljökonventioner, bland annat; Baselkonventionen (om gränsöverskridande transporter av avfall) och Klimatkonventionen (UNFCCC).