Liberalisering

Att verka för en friare ekonomi där staten har en mindre roll. Kan innefatta avreglering och privatisering.