Arbetslös

Benämningen på en person som ingår i arbetskraften, men som inte är sysselsatt.