Klassisk arbetslöshet

Ett teoretiskt begrepp som syftar på den del av arbetslösheten som beror på för höga löner.