Upphandling

Upphandling är ett köp av en vara eller en tjänst där en ansökan om köpet annonseras ut av köparen och olika säljare ger bud som värderas mot varandra av köparen. Upphandling är obligatoriskt när offentlig sektor ska köpa varor eller tjänster. Upphandlingsprocessen regleras i Lagen om offentlig upphandling (LOU). Undantag från upphandling vad gäller offentlig sektors köp av verksamhet kan dock ske om lagen om valfrihetssystem (LOV) istället används.