Marknadsekonomi

Ett system där marknaden styr priser och produktion i ekonomin. Motsats till planekonomi.