Budgetproposition

Regeringens förslag till statsbudget för det kommande budgetåret. Den lämnas till riksdagen runt den 20 september varje år. Valår lämnas budgetpropositionen senare.