PIIGS-länderna

PIIGS är en förkortning för Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien. Förkortningen har figurerat i internationell media sedan den internationella lågkonjunkturen 2009 och syftar till den problematik med de offentliga finanserna som dessa länder har gemensamt. Även förkortningen GIIPS har använts vilket syftar till samma länder.