Marginalavkastning

Term som åsyftar den ytterligare avkastning som en extra insatt resursenhet ger.