Kommunala sektorn

Kommunala sektorn omfattar verksamheten i kommuner (primärkommuner) och landsting (landstingskommuner). Hit räknas hälso- och sjukvård, socialtjänsten och barnomsorg, skola och vuxenutbildning.