Basindustri

Innefattar gruvor, järn-, stål- och metallverk. Inom basindustrin inräknas även baskemikalie-, cement-, massa- och pappersindustri.