Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet fastställs av regeringen för ett kalenderår i taget och ska spegla allmänna prisökningar i ekonomin. Prisbasbeloppet används för en mängd olika syften, bland annat som komponent i beräkningen av grundavdrag och jobbskatteavdrag.