Prestationslön

Lön som bestäms genom en grupps eller en enskild individs prestation.