Regionernas resultat

Under år 2022 gjorde regionerna ett positivt resultat på drygt 9 miljarder kronor. 7 av 21 regioner gjorde ett negativt resultat under år 2022.

Regionernas intäkter och kostnader har varierat kraftigt de senaste åren. Coronapandemin utgjorde en kraftig påfrestning för landets regioner. Regionerna har ansvaret för hälso- och sjukvård och fick kraftigt ökade resurser för att kunna hantera pandemin. Regionernas överskott har varit ovanligt stora till följd av de extra resurerna och resultatet för år 2022 blev drygt 9 miljarder kronor. Situationen ser dock olika ut för olika regioner där Region Stockholm hade det största överskottet på drygt 5 miljarder kronor medan Region Sörmland gjorde ett negativt resultat på cirka 700 miljoner kronor.