SCB

SCB är en förkortning för Statistiska centralbyrån som är den centrala förvaltningsmyndigheten för den officiella statistiken och annan statlig statistik i Sverige.