Membranseparation

Process där en substans absorberas eller införlivas av en annan substans eller material.