Avtalsperiod

Den tidsperiod inom vilken kollektivavtalet gäller. Längre avtalsperiod ger mer trygghet åt arbetsgivare och arbetstagare men även mindre flexibilitet.