Förbundsavtal

Kollektivavtal som fattats mellan så kallade förbundsparter, till exempel Svensk Handel och Handelsanställdas Förbund.