HDI - Index för mänsklig utveckling

Human Development Index (HDI) är ett välfärdsindex som tar hänsyn till länders förväntade livslängd, utbildning och inkomst. HDI är ett värde mellan 0 och 1. Sverige rankas ofta högt när det kommer till levnadsstandard och hamnade år 2021 på en 7:e plats i världen med 0,948.  Överst på listan ligger Schweiz med 0,962 och längst ned Sydsudan med 0,385. Genom att förstora kartan kan man även välja tabellformat.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

På kartan kan man utläsa att levnadsstandarden är högre i vissa delar av världen. Länder med högt HDI ligger ofta nära andra länder med högt HDI och vice versa. Tidserien visar att samtliga representerade delar av världen har ett högre index idag än på 1990-talet vilket visar på en generellt positiv utveckling globalt. Europa och Centralasien har haft den procentuellt största ökningen.

Välfärdsmått används för att mäta och jämföra levnadsförhållanden i och mellan länder. Det vanligaste välfärdsmåttet är BNP som mäter hur rikt ett land är. Human Development Index kallas på svenska ’index för mänsklig utveckling’. Indexet används för att fånga fler aspekter av utveckling än endast det ekonomiska. Förutom BNP per capita tar HDI även hänsyn till landets förväntade livslängd och hur många år befolkningen utbildar sig. Dessa mått förväntas avspegla befolkningens hälsa och tillgången till kunskap. Samtliga faktorer görs om till separata index (I) och vägs sedan samman enligt formeln:

  • HDI=(ILivslängd*IUtbildning*IBNP)1/3.

HDI blir ett värde mellan 0 och 1 där tal nära 0 innebär en kort förväntad livslängd, få år i skolan och ett lågt BNP per capita. Ett högt värde nära 1 indikerar istället att landet är rikt med god hälsa hos befolkningen och god tillgång till kunskap.