Nystartade företag - internationellt

Hur många nya företag som startas i ett land är en indikator på hur företagandet ser ut i olika länder. Jämfört med andra europeiska länder startas förhållandevis få företag i Sverige. 

Diagrammet visar nystartade företag som andel av den totala företagsstocken under 2018. Det ger en bild av hur nyföretagandet ser ut i ett internationellt perspektiv. I Sverige startas jämförelsevis få nya företag. År 2018 låg Litauen i topp. Att nyföretagandet är starkt i flera östeuropeiska länder kan bero på att strukturomvandlingen fortfarande är hög i dessa ekonomier.

Jämför man nyföretagandet med företagens överlevnadsgrad blir bilden dock en annan. Sverige toppar listan över hur stor andel av de nystartade företagen som fortfarande är verksamma efter två år. Det startas alltså förhållandevis få företag i Sverige men de överlever å andra sidan i högre grad än företag i andra länder.

Generellt kan även sägas att det är fler företag som startas inom tjänstesektorn än inom industrisektorn. Detta beror på de lägre initiala kostnaderna för att starta ett tjänsteföretag.

Entreprenörskap blir alltmer erkänt som en drivkraft bakom tillväxt, produktivitet och innovation. Därför har OECD och Eurostat gemensamt tagit initiativ att förbättra statistiken på området. Detta arbete är dock ännu inte i mål och det finns fortfarande endast begränsad statistik för vissa länder och år.