Gymnasiepejl

Yrkesprogram eller högskoleförberedande program? Att välja inriktning till gymnasiet kan kännas som ett svårt beslut med stor inverkan på framtiden. På den här sidan kan du se hur det gått på arbetsmarknaden för elever som studerat liknande inriktningar tidigare!

Genom att studera personer som redan avslutat gymnasiet kan man konstatera att vägen in på arbetsmarknaden ser olika ut beroende på vilken utbildning man valt. Yrkesutbildningar kan exempelvis leda till jobb tidigare än högskoleförberedande program, där det är vanligare att studera vidare ytterligare ett par år innan man kommer ut på arbetsmarknaden

I tabellen nedanför kan du själv jämföra etableringsgrad och medianinkomst fem och tio år efter examen från gymnasieprogram i ditt närområde!

Här kan du läsa mer om materialet och ta del av fler siffror. 

  • Alla program
  • Välj program
  • Alla län
  • Välj län
  • Alla kommuner
  • Välj kommun
  • Alla skolor
  • Välj skola

Alla nationella program

(efter avslutad utbildning)
Program Etable­rings­grad % Median­inkomst kr
Program och skola Etable­rings­grad % Median­inkomst kr
Källa: SCB

* = Litet antal elever. Detta gör underlaget svagare än resultat med fler elever.

e/t = Uppgiften saknas. Detta kan bero på att antal elever är för få eller att skolan inte finns under den valda perioden.

 

Observera att programmen som presenteras i tabellen följer den tidigare programstrukturen. Sedan gymnasiereformen 2011/2012 gäller en ny läroplan (GY11) och förändrad programstruktur. Därav visas exempelvis inte ekonomiprogrammet som ett enskillt program.