Elektronhål

Ett elektronhål eller bara hål beskriver avsaknaden av en elektron eller ett tillstånd som kan uppta en elektron. Man kan räkna på hål som om de vore positiv laddade partiklar.