Realekonomisk fördelning

Indelning av statens utgifter i konsumtion, investeringar, ränta och transfereringar.