Utgift

Värdet av en vara eller tjänst vid köptillfället.