monetära finansinstitut (MFI)

Monetära finansinsitut (MFI) är ett samlingsnamn för bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag, för vilka Riksbanken samlar in statistik.