Makroekonomi

I den här sektionen presenteras fakta och statistik om BNP, investeringar, hushållens ekonomi och utrikeshandel. Du kan till exempel jämföra Sveriges BNP med andra länders, titta på hur produktionen utvecklats eller se vilka länder Sverige handlar med.