Om oss

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

Ekonomifakta.se är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta, förkortat Ekonomifakta, är en del av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till samtal kring Sveriges utmaningar och möjligheter. Svenskt Näringsliv är en arbetsgivarorganisation

Ekonomifakta.se är ett verktyg för dig som söker kunskap om Sveriges ekonomi och företagsamhet. Här ska det gå att hitta det man letar efter. Men också mycket mer.

Ekonomifakta.se presenterar kända och okända fakta om företagande, jobb, skatter och annat av betydelse för samhällsekonomin. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik, framför allt från SCB, OECD och Eurostat.