Om oss

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, företagandet och tillväxten.

Ekonomifakta.se är ett verktyg för dig som söker kunskap om Sveriges ekonomi och företagsamhet. På Ekonomifakta.se ska det gå att hitta det man letar efter men också mycket mer.

Ekonomifakta.se är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Ekonomifakta är en del av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till samtal kring Sveriges utmaningar och möjligheter. Svenskt Näringsliv är en arbetsgivarorganisation

Ekonomifakta.se presenterar kända och okända fakta om företagande, jobb, skatter och annat av betydelse för samhällsekonomin. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik, framför allt från SCB, OECD och Eurostat.