Fysiska personer

En juridisk term för individer. Jämför med juridiska personer som avser rättsobjekt som inte är fysiska personer, till exempel aktiebolag och handelsbolag.