Terminskontrakt

Ett avtal om ett framtida köp, till ett på förhand bestämt pris. Gäller ofta köp av aktier eller valutor.