Sysselsättningsandel

Andel av den arbetsföra befolkningen som är sysselsatta (se sysselsättning för definition av begreppet sysselsatta). Sysselsättningsandel också kallas sysselsättningskvot.