Dirty floating

Begrepp på en rörlig växelkurs där centralbanken i praktiken ändå inte låter växelkursen vara hur rörlig som helst utan bara inom vissa gränser. När växelkurserna enbart är flytande inom vissa gränser till trots för att de ska vara helt flytande kallas de halvflytande, eller dirty floating.