Kompositionseffekt

Kompositionseffekten bygger på idén att handel leder till specialisering och att produktionen i ett land därmed ändrar sammansättning. När ett land ökar sin handel med omvärlden, kommer vissa branscher att expandera, typiskt sett de som producerar varor och tjänster för export, samtidigt som andra branscher kommer att minska. Kompositionseffekten förklarar denna förändring av den ekonomiska strukturen.