Duopol

En situation där en marknad domineras av två aktörer. Se också monopol och oligopol.