Offentlig sektor

Den del av ekonomin som finansieras av skattemedel och styrs av politiska beslut. Offentliga sektorn omfattar staten, kommunerna, landstingen och socialförsäkringssektorn och producerar tjänster som barnomsorg, sjukvård, utbildning, försvar. Även transfereringar från staten till hushållen och företag ingår i den offentliga sektorn, till exempel pensioner, barnbidrag, sjukförsäkringar, arbetslöshetsersättning och räntor på statsskulden.