Strukturomvandling

En process som flyttar resurser från en del av ekonomin till en annan. Detta kan bero på bland annat tekniska framsteg eller en förändrad efterfrågan. Ett exempel är när en stor del av arbetskraften började arbeta inom industrin, istället för jordbruket, under början av 1900-talet.