Frivilliga exportbegränsningar

Ett land begränsar sin export av en vara. Ofta har landet utsatts för påtryckningar från importerande land.