Kreditförlust

Förluster som kreditinstitut och banker gör när låntagare inte kan betala räntor eller amorteringar på sina lån.