Diskontera

Innebär att till exempel betalningar som sker vid olika tidpunkter räknas om till ett belopp vid en viss tidpunkt.