Koks

Bränsle framställt av stenkol genom upphettning utan lufttillförsel. Delar av kolets fasta beståndsdelar förgasas och den fasta återstoden kallas koks. Används i metallurgiska processer som bränsle och som reduktionsmedel (tar bort syre ur metalloxider).