RUT-avdrag

Det skatteavdrag man kan göra för kostnader för husarbete såsom Rengöring, Underhåll och Tvätt. RUT och ROT- avdragen grundar sig på 50 % av arbetskostnaden och får tillsammans maximalt uppgå till 50 000 per person och år. RUT-avdraget motionerades 2003 och trädde i kraft år 2007. Husarbete används som samanfattande begrepp för ROT- och RUT-arbeten.