Konkurrenskraft

Företaget, branschens eller hela ekonomins förmåga att klara sig i konkurrensen.