Nettomarginal

Ett företags resultat efter skatt, och kan således vara positiv eller negativ.