Regionernas kostnader

Regionernas kostnader uppgick till drygt 430 miljarder kronor år 2022. Den stora merparten av detta svarade hälso- och sjukvården för. Regionernas helt dominerande inkomstkälla är skatteintäkter och statsbidrag.

Sveriges 21 regioner (tidigare landsting) har fyra obligatoriska uppgifter:

  • Hälso- och sjukvård
  • Tandvård för barn och ungdomar upp till 23 års ålder
  • Regionalt utvecklingsansvar
  • Kollektivtrafik (ansvaret delas med kommunerna)

Regionerna kan också besluta om att frivilligt engagera sig inom ytterligare ett par områden: kultur, utbildning och turism.

Totalt uppgick kostnaderna för regionernas verksamheter till drygt 430 miljarder kronor år 2022. En betydande del av detta, 83 procent, utgjordes av kostnader för hälso- och sjukvården.

Precis som i fallet med kommunerna finansieras regionernas verksamhet i huvudsak av intäkter från kommunalskatten samt intäkter från det kommunala utjämningssystemet.